تقاطع ارک جدید و طالقانی، جنب بانک صادرات، ساختمان جـم، طبقه اول | تلفن: ۲ - ۳۵۵۷۴۹۶۱ (۰۴۱)
کلینیک ارتوپدی فنی صحت‌بخش

بی‌حسی و گزگز کف پا ناشی از گرفتگی عصب در مچ پا

🌷عصبدهی کف پا توسط شاخه ای بنام
درشت نی خلفی از پشت قوزک داخلی بطرف کف پا تامین میشود

🌷در پشت قوزک کانالی بنام کانال تارس وجود دارد که علاوه بر عصب ، تاندونهای خم کننده انگشتان نیز عبور میکنند

🌷در مواردی که در این فضا ، عصب تحت فشار باشد فرد دچار بی حسی ، گزگز و درد در کف پا و انگشتان خواهد شد

🌷به این حالت ، سندرم کانال تارس میگویند

🌷عوامل ایجاد کننده این بیماری شامل ، چاقی ، پیاده روی طولانی ، کفش های نامناسب و تخت ، انحراف خارجی پاشنه ، صافی کف پا و عوامل دیگر میتواند باشد

🌷برخلاف سندرم کانال کارپ در دست ، در اینجا جراحی و یا تزریق داخل کانال چندان در درمان نقش ندارد

🌷کاهش وزن ، استفاده از کفی ها و پد مناسب داخل کفش ممکن است باعث کاهش علایم گردد

🌷بهترین درمان ، شناسایی عامل ایجاد و رفع آن میباشد

 

پای مصنوعی تبریز٬ پروتز پا٬ زانوی ضربدری