تقاطع ارک جدید و طالقانی، جنب بانک صادرات، ساختمان جـم، طبقه اول | تلفن: ۲ - ۳۵۵۷۴۹۶۱ (۰۴۱)
کلینیک ارتوپدی فنی صحت‌بخش

دریافت گواهینامه انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

مرکز تخصصی پروتز پا، زانوی ضربدری، پای مصنوعی

دریافت گواهینامه انجمن علمی ارتز و پروتز ایران توسط صحت بخش مرکز ارائه خدمات پروتز پا, زانوی ضربدری

دریافت گواهینامه و لوح تقدیر در یازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

دریافت لوح تقدیر از معاون کل محترم نهاد ریاست جمهوری در یازدهمین کنگره سراسری ارتز و پروتز ایران مرکز ارائه خدمات پروتز پا, زانوی ضربدری
 دریافت لوح تقدیر از معاون کل محترم نهاد ریاست جمهوری در یازدهمین کنگره سراسری ارتز و پروتز ایران مرکز ارائه خدمات پروتز پا, زانوی ضربدری

طی مراسمی که انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران، با همکاری دانشگاه‌ها و سازمانهای مرتبط، یازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران را در آبان ماه ۱۳۹۳ در تهران برگزار گردید دکتر بانک معاون محترم ریاست جمهوری با اهدای لوح تقدیر و عنوان پیشکسوت ارتز و پروتز ار آقای عارف حسنی کرباسی تقدیر بعمل آورد.