تقاطع ارک جدید و طالقانی، جنب بانک صادرات، ساختمان جـم، طبقه اول | تلفن: ۲ - ۳۵۵۷۴۹۶۱ (۰۴۱)
کلینیک ارتوپدی فنی صحت‌بخش

علل درد و بی‌حسی در انگشتان سوم و چهارم پا

کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش مرکز تخصصی پروتز پا، زانوی ضربدری، پای مصنوعی

عصب حسی انگشتان از فضای بین استخوانی در کف پا عبور کرده و شاخه های آن به بندهای انگشتان ، حس دهی میکند

در اثر فشار و تحریک مداوم این شاخه های عصبی، ممکن است غلاف عصب ضخیم شده و باعث درد و ناراحتی گردد

به این ضخیم شدگی غلاف عصب ، نروما میگویند

عصب حسی انگشتان سوم و چهارم پا ، از بین فضایی عبور میکند که ممکن است در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند و یا تنگ ، تحت فشار قرار گرفته و در اثر سایش مدام ، دچار افزایش ضخامت جدار عصب شده و اصطلاحا مورتون نروما ایجاد میگردد

بدنبال ایجاد مورتون نروما ، فرد درد و گزگز و بی حسی در انگشتان سوم و چهارم خود میکند

گاهی احساس سنگ ریزه داخل کفش و یا فرورفتن سوزن کف پای خود دارد

حتی با وجود استراحت درد بهبود نمیابد

با فشردن انگشتان پا بهم و یا فشار مستقیم به فضای سوم بین انگشتان و یا کشیدن انگشتان به پشت ، این درد و ناراحتی تشدید میشود

تعدیل کفش و خودداری از پوشیدن کفش های تنگ و پاشنه بلند به درمان کمک خواهند کرد

درصورت تشدید مشکلات ، راهی جز جراحی و خارج کردن نرومای ایجادشده نیست

 

بیماری زانوی پرانتزی یا زانو ضربدری یک انحراف معمول از فرآیند رشد پا در افراد می‌باشد که در هنگام تولد فرد، زانو معمولاً در یک وضعیت کمانی (پا ضربدری) قرار می‌گیرد. در سن دو سالگی زاویه استخوان بالای ران به نسبت استخوان پایین ران شروع به قوی شدن می‌کند. زانوی ضربدری تقریباً در سن چهار سالگی به حداکثر پیشرفت خود می‌رسد. به این ترتیب ظاهر پا در سنین بین ۱۰ تا ۱۲ سالگی به وضعیت عادی آن در بزرگسالی شبیه‌تر می‌شود.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید