تقاطع ارک جدید و طالقانی، جنب بانک صادرات، ساختمان جـم، طبقه اول | تلفن: ۲ - ۳۵۵۷۴۹۶۱ (۰۴۱)
کلینیک ارتوپدی فنی صحت‌بخش
بخش های مختلف کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش

بخش های مختلف کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش

کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش مرکز ارائه خدمات پروتز پا, زانوی ضربدری, پای مصنوعی,

اتاق معاینه کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش

اتاق انتظار کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش

سالن انتظار کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش

معاینه برای توانبخشی پروتز پا

توانبخشی در کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش

تولید اورتز و پروتز در کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش

کارگاه تولید پروتز، اورتز و کفش طبی کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش

کادر فنی مجرب کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش

پرسنل متخصص کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش

دریافت لوح تقدیر توسط استاد عارف کرباسی

دریافت لوح تقدیر کنگره انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش مرکز ارائه خدمات پروتز پا, زانوی ضربدری, پای مصنوعی,

ساخت کفش و کفی های طبی در کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش

کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش مرکز ارائه خدمات پروتز پا, زانوی ضربدری, پای مصنوعی,

سالن تمرین کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش

ارتوپدی فنی

کارگاه تولید پروتز، اورتز و کفش طبی کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش

اسکنر فشاری پا

آزمایشگاه تشخیص طبی کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید