تقاطع ارک جدید و طالقانی، جنب بانک صادرات، ساختمان جـم، طبقه اول | تلفن: ۲ - ۳۵۵۷۴۹۶۱ (۰۴۱)
کلینیک ارتوپدی فنی صحت‌بخش

استفاده از تکنولوژی اسکنر فشاری برای اولین‌بار در شمالغرب کشور

کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش فعال در زمینه پروتز پا، اسکنر، زانوی ضربدری، پای مصنوعی و… برای اولین بار در شمالغرب کشور اقدام به راه اندازی اسکنر فشاری با تکنولوژی روز دنیا جهت ارائه خدمات به بیماران ارتوپدی کرده است.

Read more

دریافت گواهینامه انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

دریافت گواهینامه انجمن علمی ارتز و پروتز ایران توسط صحت بخش مرکز ارائه خدمات پروتز پا, زانوی ضربدری

دریافت گواهینامه و لوح تقدیر در یازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

دریافت لوح تقدیر از معاون کل محترم نهاد ریاست جمهوری در یازدهمین کنگره سراسری ارتز و پروتز ایران مرکز ارائه خدمات پروتز پا, زانوی ضربدری
 دریافت لوح تقدیر از معاون کل محترم نهاد ریاست جمهوری در یازدهمین کنگره سراسری ارتز و پروتز ایران مرکز ارائه خدمات پروتز پا, زانوی ضربدری

طی مراسمی که انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران، با همکاری دانشگاه‌ها و سازمانهای مرتبط، یازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران را در آبان ماه ۱۳۹۳ در تهران برگزار گردید دکتر بانک معاون محترم ریاست جمهوری با اهدای لوح تقدیر و عنوان پیشکسوت ارتز و پروتز ار آقای عارف حسنی کرباسی تقدیر بعمل آورد.