تقاطع ارک جدید و طالقانی، جنب بانک صادرات، ساختمان جـم، طبقه اول | تلفن: ۲ - ۳۵۵۷۴۹۶۱ (۰۴۱)
کلینیک ارتوپدی فنی صحت‌بخش

استفاده از تکنولوژی اسکنر فشاری برای اولین‌بار در شمالغرب کشور

کلینیک ارتوپدی فنی صحت بخش فعال در زمینه پروتز پا، اسکنر، زانوی ضربدری، پای مصنوعی و… برای اولین بار در شمالغرب کشور اقدام به راه اندازی اسکنر فشاری با تکنولوژی روز دنیا جهت ارائه خدمات به بیماران ارتوپدی کرده است.

Read more